.
الف) اخذ مجوز نصب سامانه های پایش تصویری:
به منظور نصب دوربین های مدار بسته در اماکنی که به صورت مشاع استفاده می شود و یا در اماکن عمومی نصب دوربین مدار بسته انجام می پذیرد؛ مالک سامانه پایش تصویری به اتحادیه صنف خدمات الکترونیک مشهد مراجعه می نماید و با تشکیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به اخذ مجوز نصب اقدام می نماید. (مجوز نصب توسط اتحادیه صادر و توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان امضاء و هولوگرام نصب می شود). پس از دریافت مجوز نصب، مالک نسبت به نصب سامانه و تجهیزات مربوطه با رعایت اصول استانداردهای اعلام شده، اقدام می نماید و بایستی برای بهره برداری مجوز مربوطه را از دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان دریافت نماید.
ب) اخذ مجوز بهره برداری از سامانه های پایش تصویری:
پس از نصب تجهیزات و سامانه پایش تصویری، مالک با مراجعه به دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان واقع در اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری کتبا درخواست اخذ مجوز بهره برداری ارائه می دهد، که مجریان مربوطه با مراجعه به محل و رعایت اصول و دستورالعمل شورای امنیت کشور نسبت به بررسی تجهیزات و سامانه های پایش تصویری اقدام نموده و با رعایت حقوق شهروندی و رضایت مندی ساکنان واحدهای مسکونی و نیز تطابق استاندارد مورد نیاز به سامانه ایجاد شد در صورت رعایت شدن اصول استاندارد، تشکیل پرونده داده  و مجوز خام صادر می شود. مجوز بهره برداری توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان اصول استاندارد، تشکیل پرونده داده و مجوز خام صادر می شود . مجوز بهره برداری توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان اصول استاندارد، تشکیل پرونده داده و مجوز خام صادر می شود . مجوز بهره برداری توسط دبیرخانه کمیته نظارت بر سامانه های پایش تصویری استان امضاء و هولوگرام نصب می گردد.
توضیح: مجوزهای بهره برداری از سامانه های پایش تصویری به دو صورت 1) موقت (شش ماهه) _  2) اصلی (دو ساله) صادر می شود. چنانچه در بازدید کارشناسی و ارزیابی سامانه پایش تصویری ، نواقص و کمبودهایی در رعایت استانداردهای مورد نیاز وجود داشته باشد، مجوز موقت (شش ماهه) صادر می شود تا مالک سامانه طی این مدت نسبت به رفع کمبودها و نواقص اقدام و پس از تایید مجوز اصلی را دریافت نماید و در صورتی که رعایت اصول استانداردها انجام شده باشد، مجوز اصلی (دو ساله) برای مالک سامانه صادر خواهد شد.
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان